Ostatnia aktualizacja: 12:00 09/05/2016
ALFABETYCZNY SPIS ZMARŁYCH
SPOCZYWAJĄCYCH NA CMENTARZU PARAFIALNYM
PARAFII NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH
W KATOWICACH WEŁNOWCU
Stan na 14.11.2017
Do otwarcia plików potrzebny jest program Adobe ReaderW programie Adobe Reader można powiększać plan cmentarza z rozmieszczonymi grobami wpisując procent powiekszenia co umożliwia odszukanie poszukiwanego grobu.

Gdy plan będzie odwrócony naciśniej na czarnym pasku po prawej stronie ostatnią ikonkę "Narzędzia" i odwróć rysunekPlan cmentarza z podziałem na sektory

Alfabetyczny spis stan na 14.11.2017. Uaktualnienie następuje corocznie w październiku lub listopadzie.

Plan cmentarza z rozmieszczonymi grobami