25.10.2020r. - 01.11.2020r.


XXX NIEDZIELA ZWYKŁA - 25.10.2020r.
7:00 Za + ks. Jerzego Szulca w 62 r. ¶mierci ( 1 proboszcz ).
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
9:00 Za ++ rodziców i dziadków Agnieszkę i Pawła Mika ++ z rodzin Mika i Richter.
11:00 Chrzty i roczki.
12:15 Za Parafian.
16:15 Nabożeństwo różańcowe.
17:00 Za + Janusza Gniot w 7 r. ¶mierci, rodziców, brata, siostrę ++ Renatę i Jerzego Dreszer i ++ z rodziny.
PONIEDZIAŁEK - 26.10.2020r.
8:00 Za ++ kapłanów posługuj±cych w¶ród naszych krewnych i dobrodziejów.
18:00 W int. Oli i Olafa w r. ¶lubu, z pro¶b± o potrzebne łaski dla małżonków i ponowne scalenie rodziny oraz o błog. Boże i opiekę MB.
WTOREK - 27.10.2020r.
8:00 Za + Aleksandra Schmidta w 1 r. ¶mierci - of. od pracowników Urzędu Statystycznego.
18:00 Za + siostrę Renatę Łacek, ++ dziadków Anastazję i Piotra Sywulak, Annę i Mieczysława Fabrowskich.
¦RODA ¶więto ¶w. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza - 28.10.2020r.
8:00 Za wst. MB Wspom. Wiernych w int. Mikołaja i Anny, z pro¶b± o uwolnienie, uzdrowienie i u¶więcenie.
18:00 Za + Rajnolda Kloca w r. ¶mierci, z pro¶b± o życie wieczne.
CZWARTEK - 29.10.2020r.
8:00 Za wst. MB Wspom. Wiernych w int. Mikołaja i Anny, z pro¶b± o uwolnienie, uzdrowienie i u¶więcenie.
18:00 Z pro¶b± o Boż± opiekę i potrzebne łaski dla Elżbiety.
PIˇTEK ¶więto rocz. po¶więcenia Archikatedry w Katowicach - 30.10.2020r.
8:00 Za wst. MB Wspom. Wiernych w int. Mikołaja i Anny, z pro¶b± o uwolnienie, uzdrowienie i u¶więcenie.
18:00 W int. syna Adama z ok. ur., z pro¶b± o dary Ducha ¦w. i opiekę Anioła Stróża i MB.
SOBOTA - 31.10.2020r.
8:00 Za wst. MB Wspom. Wiernych w int. Mikołaja i Anny, z pro¶b± o uwolnienie, uzdrowienie i u¶więcenie.
17:00 Za ++ Gertrudę i Eryka Jochemczyk oraz Elżbietę Stawarz.
NIEDZIELA UROCZ. WSZYSTKICH ¦WIĘTYCH - 01.11.2020r.
7:00 Za wst. MB Wspom. Wiernych w int. Mikołaja i Anny, z pro¶b± o uwolnienie, uzdrowienie i u¶więcenie.
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
9:00 Za ++ Stefana i Elwirę Watoła w r. ¶mierci oraz ++ z rodziny ¦ladkowskich.
11:00 Za Parafian.
12:15 Za + ks. Franciszka Mokrosa w 25 r. ¶mierci ( 10 proboszcz ).
16:15 Nabożeństwo różańcowe.
17:00 Za ++ rodziców Marię, Józefa, Wandę, Władysława, brata Janusza oraz dalszych krewnych.