Ostatnia aktualizacja: 10:30 14/01/2021

S Z C Z Ę Ś Ć   B O Ż E
Tym śląskim pozdrowieniem witamy Was na naszej st«ronie internetowej


Ojciec Święty Jan Paweł II, powiedział "Niech nie znika to piękne pozdrowienie "Szczęść Boże" i "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Pozdrawiajcie się tymi słowami, przekazując w ten sposób najlepsze życzenia (bliźnim). W nich zawarta jest wasza chrześcijańska godność. Nie dopuście, aby ją wam odebrano".

Jest nam niezmiernie miło, że odwiedziłeś naszą stronę. Znajdziesz na nich informacje o naszej posłudze duszpasterskiej, o wspólnotach, w których możesz pogłębiać swoją wiarę, a także dowiesz się co słychać w naszej parafii, jej historię.

LINKI DOTYCZĄCE STRON INTERNETOWYCH
NA KTÓRYCH NADAWANE SĄ
ONLINE TRANSMISJE LITURGII.


Link do stron internetowych na których online są Transmisje Mszy Świętej.


Link do stron internetowych na których online są Transmisje Mszy Świętej po polsku.


Link do listy Mszy Św. online w telewizji i radio.LINK DOTYCZĄCY GŁOSU DZWONÓW KOŚCIOŁA NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH W KATOWICACH WEŁNOWCU.

Dzwony z wieży kościoła.


SKARBONKADrodzy Parafianie i Przyjaciele parafii NMP Wspomożenia Wiernych.
Z serca dziękujemy za Waszą troskę i materialną pomoc w utrzymaniu naszej świątyni.
W czasie zagrożenia pandemią gdy liturgia celebrowana jest z ograniczoną ilością wiernych można to bezpiecznie uczynić bez wychodzenia z domu wpłacając na nw. konto bankowe.


"KONTO".


WAŻNE
Zarządzenia i Komunikaty Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skworca

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO NA DZIEŃ MODLITWY I POMOCY KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE Z 06.12.2020r.:
TREŚĆ KOMUNIKATU.ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO DO "MIKOŁAJKOWEJ" MODLITWY ZA CHORE DZIECI Z 04.12.2020r.:
TREŚĆ ZAPROSZENIA.OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPIKOPATU POLSKI
W KONTEKŚCIE REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGOWS. ABORCJI W POLSCE z dn 02.12.2020r.:


Poniżej link do treści OŚWIADCZENIA Stanisława Gądeckiego Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

TREŚĆ OSWIADCZENIA.List pasterski Arcybiskupa Katowickiego na I Niedzielę Adwentu 2020 r.:


ZAPROSZENIE DO BUDOWANIA EUCHARYSTYCZNEJ WSPÓLNOTY.

TREŚĆ ZAPROSZENIA.WSPIERAJ SENIORA:


Jeśli jesteś SENIORKĄ lub SENIOREM, ukończyłaś/ukończyłeś 70. rok życia zapoznaj sie z propozycją pomocy.

WIDOK PLAKATU DLA SENIORÓW.WEZWANIE METROPOLITY KATOWICKIEGO DO MODLITWY W INTENCJI USTANIA PANDEMII, O POKÓJ I ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA z dnia 28.10.2020r:


Poniżej link do treści wezwania.TREŚĆ WEZWANIA.OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PO NIEDZIELNYCH PROFANACJACH KOŚCIOŁÓW:


Poniżej link do treści OŚWIADCZENIA Stanisława Gądeckiego Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

TREŚĆ OSWIADCZENIA.APEL RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO:


Poniżej link do treści apelu podpisanego przez Członków Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

TREŚĆ APELU.OŚWIADCZANIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PO DECYZJI TRYBUNAŁU KONSYTUCYJNEGO:


Poniżej link do treści listu podpisanego przez Stanislawa Gadeckiego Arcybiskupa Metropolity Poznanskiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

TREŚĆ KOMUNIKATU.Informacja Kanclerza Kurii Metropolitalnej w sprawie dyspensy.


Poniżej podajemy link do Informacja Kanclerza Kurii Metropolitalnej w sprawie dyspensy z dnia 16 października 2020 r.

TREŚĆ KOMUNIKATU.Komunia na rękę nie jest profanacją!.


Poniżej podajemy link do treści listu podpisanego przez Przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

TREŚĆ LISTU.List o celebrowaniu liturgii w czasie i po pandemii COVID 19 do Przewodniczących Konferencji Episkopatów Kościoła katolickiego:


Poniżej link do treści listu podpisanego przez Prefekta Kardynała Roberta Sarah.

List Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
MYŚL TYGODNIA.

"...Powiedzieć o ważnych rzeczach, że jakoś idzie, znaczy tyle samo, co powiedzieć, że idzie źle ..."


ks. Bosko.
II Niedziela zwykła na 17 stycznia 2021; Rok B, I.Znaleźliśmy Mesjasza.

Przykład Ojca Świętego pokazuje nam, że można odnaleźć odpowiedź na dzisiejsze pytanie Jezusa: "Czego szukacie?" (J 1). Jan Paweł II chciał jednego – bliskości z Chrystusem. Nasuwa się więc pytanie o to, czego współczesny człowiek powinien chcieć od Boga? Dzisiejsza Ewangelia daje konkretne odpowiedzi.

Współczesny człowiek potrzebuje na nowo zachęty, aby pójść za Chrystusem. W tym lakonicznym zawołaniu: "Chodźcie, a zobaczycie" zawarta jest zachęta do aktywności. W czym ona powinna się przejawiać?
Spotkanie Jana, Andrzeja i Piotra z Jezusem

Leonardo da Vinci (1452–1519), malując swoją słynną wieczerzę, miał tylko jeden cel przed oczyma, aby obraz ten prowadził ludzi do Chrystusa. Ale na wystawie – jak na ironię – wszyscy podziwiali mały okręcik, który był widoczny w dalekim tle. Trzy tygodnie potrzebował mistrz na namalowanie tego okrętu. Nie zważając jednak na włożoną pracę, zaraz pierwszego dnia wziął obraz "do poprawki" i okręt po prostu zamalował. Był zdania, że nic nie może odwracać wzroku od Chrystusa.

Pointa tego opowiadania jest jasna. Aktywność człowieka musi być ukierunkowana na samego Boga. Nic nie może przesłaniać Bożej wszechmocy i dobroci. Zatem człowiek współczesny powinien się niejako domagać od Boga jasnego wskazania przeszkód w tym konsekwentnym dążeniu do Niego. Musi to czynić na modlitwie, umiejętnie słuchać innych ludzi i wreszcie poprzez naukę na własnych błędach.

Istnieje także drugi ważny element dotyczący oczekiwań wobec Boga. Ewangelista zapisał, że uczniowie nie tylko poszli za Jezusem, ale "pozostali u Niego". Współczesny człowiek szuka miejsca, w którym będzie czuł się bezpiecznie. Niewątpliwie takim miejscem, które wskazuje Bóg, jest świątynia. Jednak nie jest to łatwe, by pozostać w niej. Aby pozostać u Pana, potrzebna jest wierność, która motywuje do wytrwania.
Jan rzekl do Andrzeja i Piotra «Oto Baranek Boży», «Znaleźliśmy Mesjasza».

Dobrze tę prawdę ilustruje pewne autentyczne zdarzenie. Na uroczystym przyjęciu znaleźli się razem wielki fizyk Albert Einstein i kardynał Michael Faulhaber, arcybiskup Monachium. Profesor, chcąc zaskoczyć księcia Kościoła, postawił mu pytanie: "Ciekawym, co by eminencja zrobił, gdyby matematyka precyzyjnie dowiodła, że Boga nie ma". "Czekałbym cierpliwie, aż matematycy znaleźliby swój błąd" – odparł spokojnie kardynał.

Wierność Bogu wymaga więc od człowieka pewności, która jest otwarciem się na Bożą prawdę. Może niektórzy patrzą na Kościół i Pana Boga przez pryzmat bardziej lub mniej sprawdzonych wiadomości na temat duchownych. Inni, gorsząc się skandalami, szukają pretekstu do religijnej "letniości". Trzeba więc prosić Boga o dar prawdziwej, żywej wiary, dzięki której nie będzie pokus odejścia.

Niech przykładem takiej prośby będą słowa modlitwy św. Efrema:

Panie, Jezu Chryste,
Ty, który masz władzę nad życiem i nad śmiercią,
Ty, który znasz najskrytsze tajemnice,
oczyść mnie
pod swoim spojrzeniem
ze zła, które w skrytości serca uczyniłem.

Spójrz, moje życie przemija z dnia na dzień,
a moje grzechy są coraz liczniejsze.
O Panie, Boże dusz i ciał,
Ty wiesz, jak wielka jest słabość
mej duszy i ciała.
Dodaj mi, Panie, sił w mej słabości
i wesprzyj mnie w strapieniu.

Obdarz mnie wdzięcznym sercem,
które zawsze będzie pamiętać o Twoich dobrodziejstwach,
O Panie nieskończonej dobroci!
Nie wspominaj mych rozlicznych grzechów
i zapomnij o mej niewierności.

Panie, choć niegodny, wielbię Cię i oddaję Ci cześć,
okazałeś mi bowiem bezgraniczne miłosierdzie.
Byłeś mym obrońcą i wspomożeniem.
Niech imię Twoje będzie wiekuiście błogosławione!
Boże nasz na wieki wieków.

Z rozważań ks. Janusza Mastalskiego.


XXIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim 17 stycznia 2021r.Hasło tegorocznych obchodów brzmi: "Życie i śmierć".

W niedzielę 17 stycznia odbędzie się XXIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. W tym roku z uwagi na pandemię i obowiązujące ograniczenia wszystkie wydarzenia będą się odbywać w internecie.
Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim obchodzony jest w Polsce od 1998 r. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski obchody te odbywają się 17 stycznia – tj. w przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest to czas modlitwy i refleksji podejmowanych przez chrześcijan i żydów w oparciu o Pismo Święte, nauczanie Kościoła Katolickiego i wspólną historię łączącą wyznawców obu religii.Biuro Prasowe KEP przekazało, że temat tegorocznych obchodów oparty został na słowach z 30 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa: "Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście" (Pwt 30,15) i nawiązuje do naznaczonych pandemią wydarzeń minionego roku.

W niedzielę 17 stycznia uroczystości odbędą się o godz. 10.00 na cmentarzu żydowskim, gdzie zaplanowana jest modlitwa bez udziału wiernych. Po południu o godz. 16.00 zostanie odprawione nabożeństwo Słowa Bożego pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego. Następnie o godz. 17.00 zaplanowano koncert pod tytułem "Dla moich braci i sióstr", będący parafrazą Ps. 122 w wykonaniu zespołu Symchy Kellera. Uroczystości będą miały charakter zamknięty.
Nieistniejąca katowicka synagoga na ul. Mickiewicza, za synagogą budynek obecnego liceum im. A. Mickiewicza.


Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 - Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5–9)Przedstawiamy wiernym wykaz nabożeństw jakie będą sie odbywać na Śląsku i Żagłebie w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan

Proszę kliknąć na link.

WYKAZWspomnienie świętego Józefa Pelczara biskupa - 19 styczniaŚwięty Józef Sebastian Pelczar urodził się 17.01.1842 r. w Korczynie k. Krosna. Wychowany w atmosferze religijnej, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu i 17.07.1864 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po studiach odbytych w Rzymie był wykładowcą teologii pastoralnej i prawa kościelnego w Seminarium, a w latach 1877-1899 profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trosce o najbardziej potrzebujących oraz o rozszerzenie Królestwa Serca Bożego w świecie założył w 1894 r. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Był gorącym czcicielem Najświętszego Sakramentu, Serca Jezusowego i Matki Bożej, czemu dał wyraz w bogatej pracy pisarskiej i kaznodziejskiej. W 1899 r. został biskupem pomocniczym, a w 1900 r. ordynariuszem diecezji przemyskiej. Jako gorliwy arcypasterz dbał o świętość diecezji. Był mężem modlitwy, z której czerpał natchnienie i moc do pracy apostolskiej. Ubodzy i chorzy byli zawsze przedmiotem jego szczególnej troski. Po pracowitym życiu zmarł w opinii świętości 28.03.1924 r. w Przemyślu.
Papież Jan Paweł II w dniu 2 czerwca 1991 r. w Rzeszowie wyniósł Go do chwały błogosławionych, a 18 maja 2003 r. w Rzymie zaliczył Go w poczet Świętych.
Wspomnienie świętego Fabiana, papieża i męczennika - 20 styczniaFabian pochodził z rodziny rzymskiej. Wstąpił na tron papieski po św. Anterosie. Euzebiusz z Cezarei twierdzi, że został wybrany papieżem za szczególną interwencją Bożą. Kiedy bowiem nie wiedziano, kogo wybrać, Duch Święty w postaci gołębicy miał spocząć nad głową Fabiana. Działo się to 10 stycznia 236 r.

Pontyfikat Fabiana trwał 14 lat - do roku 250. Fabian podzielił Rzym na siedem kościelnych okręgów (diakonii), na czele każdego z nich umieścił diakona, którego w pracy wspierał subdiakon i sześciu pomocników. Wyznaczył także 7 subdiakonów, aby prowadzili akta męczenników; zarządził, aby stary olej był palony, a nowy co roku poświęcany w Wielki Czwartek. Dbał o karność kościelną. Usunął m.in. biskupa Prywata z Lambesi (Afryka Północna), oskarżonego o herezję i gorszące życie. Zwołał do Rzymu synod, na którym uchwalono niezbędne dekrety. Miał wprowadzić stopnie święceń niższych, kleryckich. Od czasów jego pontyfikatu zaczęto odnotowywać dokładne daty wyboru kolejnych papieży. Podjął na szeroką skalę prace budowlane na rzymskich cmentarzach, m.in. zakończył budowę krypty biskupiej w katakumbach Kaliksta.

Za czasów Decjusza Fabian stał się ofiarą prześladowań. Poniósł śmierć męczeńską na arenie 20 stycznia 250 roku. Pochowano go w katakumbach św. Kaliksta.

Święta Agnieszka Rzymska dziewica i męczennica - wspomnienie 21 stycznia


Patronka dzieci, panien, ogrodników

Św. Agnieszka rzymska, to jedna z najbardziej czczonych postaci w chrześcijańskiej starożytności. Historia przekazała o niej bardzo skąpe informacje. Nie wiadomo nawet skąd pochodziła. Według tradycji była bardzo młoda, miała zaledwie 12 lat, gdy wybuchły prześladowania za cesarza Dioklecjana. Według podań miała ponieść śmierć męczeńską ok. 304 roku przez ścięcie mieczem przy drodze Nomentańskiej w Rzymie, dlatego później nazwano ją Agnieszką Rzymską. W miejscu jej męczeńskiej śmierci wybudowano kościół ku jej czci, zaś w IV w. cesarz Konstantyn Wielki w miejscu jej pochówku wystawił okazałą bazylikę. Na obrazach święta Agnieszka przedstawiana jest z barankiem, ze względu, że w etymologii ludowej imię to wywodzone jest od łacińskiego agnus - baranek. Po dziś dzień, w klasztorze przy bazylice, hoduje się baranki, poświęcane w dzień wspomnienia świętej. Z ich wełny zakonnice wyrabiają paliusze (taśmy z wyhaftowanymi sześcioma czarnymi krzyżami), które otrzymują wszyscy nowo mianowani metropolici.
Następna strona