Ostatnia aktualizacja: 26.05.2024.
Strony główne godz. 08:00.
Ogłoszenia i Intencje godz. 17:00.

S Z C Z Ę Ś Ć   B O Ż ETym śląskim pozdrowieniem witamy Was na naszej stronie internetowejOjciec Święty Jan Paweł II, powiedział "Niech nie znika to piękne pozdrowienie "Szczęść Boże" i "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Pozdrawiajcie się tymi słowami, przekazując w ten sposób najlepsze życzenia (bliźnim). W nich zawarta jest wasza chrześcijańska godność. Nie dopuście, aby ją wam odebrano".


Jest nam niezmiernie miło, że odwiedziłeś naszą stronę. Znajdziesz na nich informacje o naszej posłudze duszpasterskiej, o wspólnotach, w których możesz pogłębiać swoją wiarę, a także dowiesz się co słychać w naszej parafii, jej historię.

Strona nasza od 20 lat (09.03.2004) mieści się na Serwerze "OPOKA" pod adresem http://www.nmpwelnowiec.katowice.opoka.org.pl/

Fundacja Opoka została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 5 czerwca 1998 r. Jej zadaniem jest służenie Kościołowi katolickiemu w Polsce w zakresie tworzenia systemu elektronicznej wymiany informacji oraz serwisu internetowego www.opoka.org.pl.


Informacje o naszej parafii można znaleźć również na serwisie społecznościowym FB (facebook)
pod adresem jak niżej:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070016293938

LINKI DOTYCZĄCE STRON INTERNETOWYCH
NA KTÓRYCH NADAWANE SĄ
ONLINE TRANSMISJE LITURGII.


Na stronie MSZE.info można znaleźć:
Najbliższe Msze Święte (po wpisaniu w "szukaj" miescowości), również Kościoły, Msze Św. za granicą, Informator, Modlitewnik, Święta, Patroni, Sanktuaria.

Link do stron internetowych na których online są Transmisje Mszy Świętej.


Wykaz katowickich parafii z godzinami odprawianych Mszy Św.

Link do katowickich parafii (Można zmieniać miasta w wykazie i szukać parafii w wybranym mieście)


Link do stron internetowych na których online są Transmisje Mszy Świętej po polsku.

Link do listy Mszy Św. online w telewizji i radio.


LINK DOTYCZĄCY GŁOSU DZWONÓW KOŚCIOŁA NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH W KATOWICACH WEŁNOWCU.

Dzwony z wieży kościoła.

(Proszę poczekać parę sekund albo wyłączyć reklamę)
SKARBONKADrodzy Parafianie i Przyjaciele parafii NMP Wspomożenia Wiernych.
Z serca dziękujemy za Waszą troskę i materialną pomoc w utrzymaniu naszej świątyni.
Bez wychodzenia z domu można wpłacać na podane konto bankowe.


"DANE KONTA".
WAŻNE

Zarządzenia, Komunikaty i inne pisma Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Adriana Józefa Galbasa SAC
oraz biskupów pomocniczych.
Treści tych dokumentów można przeczytać na końcu (dole)) strony.Abp Adrian Józef Galbas SACBp Marek Szkudło


Bp Adam Wodarczyk


Bp Grzegorz Olszowski
MYŚL TYGODNIA.

"... Przystępujcie często do Komunii Świętej, a łaski Jezusa, którego przyjmujesz do swojego serca tak ukształtują twoją duszę, że i ciało stanie się jej posłuszne ..."


MYŚL KSIĘDZA BOSKO.

Uroczystość Najświętszej Trójcy, 26 maja 2024; Rok B, II :


Trójca Święta.

Gromadzimy się w naszej świątyni, przeżywając uroczystość Najświętszej Trójcy. Bóg bowiem, zgodnie z Jego objawieniem, jest jeden jedyny, ale w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Dzisiaj czcimy w Kościele tę największą tajemnicę wewnętrznego życia samego Boga. Naszym umysłem i sercem wnikamy w życie Kogoś nieskończenie doskonałego – Pana, Stwórcy i Zbawiciela. W świetle dzisiejszych czytań spróbujmy – na tyle, na ile potrafimy – poznać i uczcić tę tajemnicę.

Pierwsze czytanie opowiada w sposób szczególny o Bogu Ojcu. On wybrał sobie lud Izraela, prowadził go i strzegł na drogach historii. Szczególnie jest tutaj zaakcentowany wybór, którego dokonał sam BÓG! Zatem możemy powiedzieć, że Pan Bóg dokonał dobrowolnego wyboru, kierując się miłością ku swemu narodowi. Wszechwiedza Boga zna wszystkie czyny Izraela, ale także każdego z nas. On wie absolutnie wszystko! On też w sposób bezwzględnie dobrowolny wybiera np. naród, aby był Jego szczególną własnością. Dla przykładu bliższego nam i znanego: to On wybrał na papieża Jana Pawła II. Ów wybór konklawe z 16 października 1978 roku był Jego wyborem – wyborem Boga. Nas też Bóg wybiera i powołuje. Powołuje do świętości. On chce, byśmy byli tacy jak Jego Syn, chce, byśmy naśladowali Pana Jezusa.

Ewangelia opowiada o Jezusie Chrystusie. Boży Syn mówi tutaj o swojej obecności w Kościele aż do skończenia świata: "oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt 28,20). Zwróćmy uwagę na to, że Pan Jezus jest z nami. Tutaj w tabernakulum jest obecny prawdziwy Bóg. On chce być w żywej świątyni naszego serca – w naszej duszy. Ale Jezus nie chce być niewolnikiem tabernakulum ani tych murów kościoła. On chce żyć w XXI wieku w naszych domach, rodzinach, miejscach pracy... On chce podróżować tramwajem, samochodem, samolotem... On chce, byśmy brali Go w naszą codzienność. Pozwól więc, drogi bracie i droga siostro, żyć Jezusowi w tobie – w twoim sercu, w tym sanktuarium ducha.

Właśnie o tym, że jesteśmy świątyniami Ducha Świętego, mówi czytanie z Listu do Rzymian. Jesteśmy Bożymi dziećmi i w Duchu Świętym możemy wołać do Boga: "Ojcze!". W każdym położeniu, w każdej chwili możemy i powinniśmy być blisko Boga. Wystarczy wypowiedzieć słowo „Ojcze” i uświadomić sobie, że Bóg jest przy mnie, że jest we mnie, że mną kieruje i mi pomaga. Szczególnie pamiętajmy o tym w chwilach trudności, cierpienia i bólu. Świety Paweł mówi wyraźnie: "Jeżeli z Nim cierpimy, to wspólnie będziemy mieli udział w chwale". W chwilach szczęścia i w trudnych momentach, w dzień i w nocy – zawsze – żyjmy w rodzinie Bożej. Najważniejsza zaś jest miłość ku Niemu, ku trójjedynemu Bogu. Bóg nas pierwszy umiłował: stworzył, odkupił i uświęca. On nie oszczędził nawet swojego Syna, ale przez tajemnicę krzyża dał nam zbawienie wiekuiste. Dlatego trzeba i nam odpowiedzieć miłością na miłość.

Kochajmy Boga całym sercem! Oddajmy w czasie tej Mszy Świętej chwałę trójjedynemu Bogu: Ojcu przez Jezusa, Jego Syna, w Duchu Świętym. Amen.

ks. Bogdan Zbroja

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Za każdym razem, kiedy mówimy te słowa, uwielbiamy Boga w Trójcy Jedynego. Za każdym razem, kiedy czynimy znak krzyża świętego, wyznajemy największą tajemnicę naszej wiary.

Najstarsze święta i uroczystości chrześcijańskie celebrowane w liturgii jako swój przedmiot miały konkretne wydarzenia zbawcze z życia Jezusa Chrystusa, np. Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie. Z czasem zaczęły powstawać inne święta, które nawiązywały do określonych prawd wiary chrześcijańskiej. Ze strony Kościoła była to forma wyznania swojej wiary i obrona przed błędnymi naukami. W tym kontekście należy umieścić uroczystość Trójcy Świętej, obchodzoną w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego.

Źródła tej uroczystości sięgają IV i V wieku. W tym czasie toczyły się różne spory teologiczne dotyczące bóstwa i pochodzenia Chrystusa oraz szerzyła się błędna nauka arian, która miedzy innymi negowała bóstwo Jezusa i Ducha Świętego. W związku z tym Kościół kładł duży nacisk na głoszenie prawdy wiary o Trójcy Świętej. Powstają specjalne modlitwy liturgiczne nawiązujące do tej prawdy. W starożytnym Sakramentarzu galezjańskim, pochodzącym z VII w. znajduje się prefacja o Trójcy Świętej, którą należało wykorzystać we mszy św. w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Autorem tej prefacji był prawdopodobnie sam papież Leon Wielki. Później, około roku 800, Alkuin napisał specjalną Mszę św. wotywną o Trójcy Świętej. Prawdopodobnie w benedyktyńskich klasztorach we Francji uroczystość Trójcy Świętej obchodzono jeszcze przed X wiekiem. Rzym uważał, że nie potrzebne jest takie święto, gdyż prawdę o Trójcy Świętej wyznaje i celebruje się w każdą niedzielę. Ponieważ jednak święto stawało się coraz bardziej popularne, papież Jan XXII w roku 1334, wprowadził je jako obowiązujące w całym Kościele.

Fakt obchodzenia uroczystości Trójcy Świętej zaraz po niedzieli Zesłania Ducha Świętego nawiązuje do starożytnej teologii Ojców Kościoła, którzy podkreślali, że dzieło zbawienia pochodzi od Ojca i realizuje się przez Syna w Duchu Świętym. Liturgia tej uroczystości ukazuje trzy Osoby Boskie jako działające w historii zbawienia. Bóg Ojciec tak kocha ludzi, że posyła na świat swego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, który daje im życie wieczne, a wstąpiwszy do nieba posyła Ducha Świętego, który sprawia, że wyznawcy Chrystusa stają się dziećmi Bożymi. Misterium Trójcy Świętej ukazane jest jako tajemnica miłości i pokoju, jako rzeczywistość dynamiczna, żywa, ciągle działająca i życiodajna. Zbawcze działanie Boga Trójjedynego, wypływające z jego miłości staje się głównym motywem do adoracji i uwielbienia, a także wezwaniem do zadziwienia się tajemnicą, której nie może pojąć żaden ludzki umysł.

ks. Dariusz KwiatkowskiTajemnica prawdy o Bogu Trój-Jedynym jest tak dalece nie uchwytna dla ludzkiego rozumowania, że Pan Jezus nawet nie próbował jej tłumaczyć swoim uczniom.
"On jedyny, który nie tylko ją znał, ale który w niej tkwił, On, który nią był… On był jedynym kompetentnym nauczycielem prawdy o Ojcu, a jednak nigdy nie usiłował swym uczniom odsłaniać tych przepastnych głębin, gdzie jedność i troistość spotykają się w Bogu".Dzień Matki - 26 maja 2024 r.
Dziękuję za to wszystko,
Czym dobroć jest na ziemi,
Że Jesteś najważniejsza,
Że tego nikt nie zmieni,
Że jeden dzień najpiękniej
W mym sercu jaśnieć musi.


Maj to miesiąc najpiękniejszy
Taki świeży i pachnący
Tobie mamo go oddaję
By ten dzień był najcudniejszy.Mamo, mamo, dobra wróżko
coś powiem ci na uszko
Wróżysz mi dobre dni,
umiesz w śmiech zamienić łzy,
Ciepłe sny niesiesz mi
do poduszki,
w oczach masz słońca blask
i od burz chronisz mnie.
Nawet w bajkach nikt
nie znajdzie lepszej wróżki!Wszystkim najukochańszym matkom odwiedzającym naszą stronę
życzymy by były szczęśliwe i radosne,
niech zawsze uśmiech na Waszych twarzach gości,
a Matka Boska Wspomożycielka Wiernych
niech otacza Was swoją opieką
i wspomaga w każdej chwili.

W modlitwach pamiętajmy o matce która już odeszła.ŚWIATOWY DZIEŃ DZIECI 25-26.05.2024.


Dzieci swój udział w tym wydarzeniu zgłosiło 64 tys. dzieci wraz z opiekunami. Pochodzić będą z 85 krajów świata.
Organizatorzy zadbali, aby w pierwszym w historii takim spotkaniu z papieżem uczestniczyli również przedstawiciele krajów pogrążonych w wojnach.
Dzięki specjalnemu funduszowi solidarności przyjadą też ubogie dzieci, zamieszkujące m.in. brazylijskie fawele czy slumsy w Buenos Aires i na Haiti.ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA I ŚWIATOWY DZIEŃ DZIECI

TREŚĆ ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA.

Archidiecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Piekar 26.05.2024.


ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO NA PIELGRZYMKĘ MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW DO PIEKAR ŚLĄSKICH

Drodzy Diecezjanie!

Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej odbędzie się tradycyjnie w ostatnią niedzielę maja czyli 26 maja 2024 r. pod hasłem: "Jestem w Kościele".
Ponownie Kalwaryjskie Wzgórze zapełni się pielgrzymami z całej Polski.Program Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców:

8.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8.30 – Modlitwa różańcowa.
9.30 – Procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na Kalwarię. Powitanie pielgrzymów. Słowo społeczne abp. Adriana Galbasa, metropolity katowickiego.
11.00 – Msza św. pod przewodnictwem i z homilią abp. Wojciecha Polaka, prymasa Polski.
13.45 – Godzina ewangelizacyjna z klerykami Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.
15.00 – Nabożeństwo majowe pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej Roberta Chrząszcza.
16.00 – Procesja do bazyliki piekarskiej. Zakończenie pielgrzymkiDzień Powszedni albo wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa albo wspomnienie św. Pawła VI, papieża 27 maja 2024; Rok B, II:


Garść informacji:

Św. Augustyn z Canterbury.

Zwany powszechnie apostołem Anglii św. Augustyn z Canterbury był opatem benedyktynów w Rzymie. W 596 r. został mianowany przez papieża Grzegorza I Wielkiego biskupem. Sakrę biskupią przyjął od biskupa Galii Wirgiliusza. W tym samym roku wraz z 40 innymi zakonnikami udał się do Kentu w Anglii, aby ewangelizować Anglosasów. Augustyn doprowadził do chrztu miejscowego króla Etełberta a wraz z monarchą chrzest przyjęło 10 tys. jego poddanych. Król Etelbert wystawił później w pobliskim Canterbury pierwszą na ziemi angielskiej katedrę i opactwo benedyktyńskie. Pierwszym biskupem Canterbury został Augustyn. Sakrę biskupią przyjął od biskupów Galii.św. Augustyna z Canterbury

Był dobrym organizatorem, a przede wszystkim ojcem duchowym diecezji. W 601 r. przyjął w Anglii kolejnych zakonników, którzy ewangelizowali wyspę. Wtedy też otrzymał od papieża paliusz. Za jego życia powstały biskupstwa w Londynie i Yorku. Pochowany jest w kościele opacko-katedralnym św. Piotra i Pawła w Canterbury obok króla św. Etelberta.


Św Paweł VI, papież.

Paweł VI rozpoczął pontyfikat w 1963 r., w czasie już trwającego, zwołanego przez Jana XXIII Soboru Watykańskiego II, który miał „uwspółcześnić Kościół katolicki". Do końca kierował jego pracami, a później wprowadzał w życie jego postanowienia. Sobór był wstrząsem dla Kościoła i do dziś jest ważnym punktem odniesienia dla wiernych i hierarchów.

Św Paweł VI jest przede wszystkim autorem encykliki "Humanae Vitae", w której przypomniał niezmienne nauczanie Kościoła o ludzkiej seksualności i prawdę o antykoncepcji, wbrew stanowisku ogromnej większości zachodnich hierarchów i mediów. Wtedy pokazał, na czym polega papiestwo: papież ma być strażnikiem prawdy nawet wtedy, kiedy nikt poza nim tej prawdy strzec nie chce

Po wydanej 25 lipca 1968 r. "Humanae Vitae" Paweł VI nigdy już nie ogłosił żadnego wielkiego dokumentu. – Zapłacił za tę encyklikę ogromną cenę: odwróciło się od niego wiele episkopatów. To był bardzo silny atak, a jednak papież trwał przy prawdzie był to kluczowy moment dla jego świętościśw. Paweł VI, papież

Paweł VI był pierwszym papieżem pielgrzymem. Jako pierwszy papież w styczniu 1964 r. odwiedził Ziemię Świętą. Dwa lata później planował podróż apostolską do Częstochowy na uroczystości millenium chrztu Polski. Gdy komuniści zablokowali przyjazd, kardynał Wyszyński postanowił, by podczas liturgii portret Pawła VI leżał wymownie na pustym tronie papieskim. Jego proces beatyfikacyjny otworzył w maju 1993 r. Jan Paweł II.

19 października 2014, na zakończenie III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego rodzinie, podczas uroczystej mszy św. na placu Świętego Piotra, papież Franciszek beatyfikował Pawła VI. Mszę koncelebrował emerytowany papież Benedykt XVI – który był wówczas jednym spośród trzech żyjących duchownych, kreowanych przez Pawła VI na kardynałów[27].

14 października 2018 podczas mszy kończącej Synodu Biskupów na temat młodzieży, błogosławiony Paweł VI został kanonizowany i wpisany w katalog świętych wraz z sześcioma innymi błogosławionymi m.in. z abp. Oscarem Romero[34][35].Grób św. Pawła VI w podziemiach bazyliki św. Piotra.
Dzień Powszedni albo wspomnienie bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa 28 maja 2024; Rok B, II :


Wspomnienie dowolne bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa, będzie obchodzone 28 maja we wszystkich diecezjach w Polsce.
Zgodę na to wyraziła Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, odpowiadając na prośbę polskich biskupów - poinformowało biuro prasowe Episkopatu.

W komunikacie przekazanym w czwartek przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP bp Piotr Greger poinformował, że w czasie październikowej wizyty ad limina apostolorum biskupi polscy otrzymali zapewnienie o możliwości wpisania obchodu liturgicznego wspomnienia bł. Stefana Wyszyńskiego do kalendarza liturgicznego Kościoła w Polsce.

W związku z tym, w czasie 390. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się na Jasnej Górze w dniach 18-19 listopad br. wszyscy biskupi diecezjalni wyrazili życzenie obchodu tego wspomnienia w diecezjach im powierzonych. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki 23 listopada 2021 roku zwrócił się więc w tej sprawie do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

W odpowiedzi z dnia 2 grudnia br. Kongregacja przychyliła się do prośby i wyraziła zgodę, aby wspomnienie dowolne bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa, mogło być obchodzone we wszystkich diecezjach polskich 28 maja.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli. Wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku, gdzie w 1924 roku przyjął święcenia prezbiteratu.
W 1946 roku został mianowany biskupem diecezji lubelskiej, zaś w roku 1948 arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim, oraz Prymasem Polski.
Przez ponad trzy lata był więziony przez ówczesne władze komunistyczne, które prowadziły jawną walkę z Kościołem.
Uczestniczył w Soborze Watykańskim II i roztropnie wprowadzał jego decyzje w Kościele w Polsce.
Zmarł w opinii świętości 28 maja 1981 roku i został pochowany w Archikatedrze Warszawskiej.

Opracowano
na tydz. 26.05.2024. - 02.06.2024.


Po nacisnięciu na niżej podany napis można przejść na drugą część strony głównej.

Następna strona
ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW
DO PIEKAR ŚLĄSKICH


Poniżej link do treści "Zaproszenia".

TREŚĆ ZAPROSZENIAVademecum wyborcze katoloka
(dokument Rady d. Społecznych KEP)


Poniżej link do treści "VADEMECUM".

TREŚĆ VADEMECUMLIST PASTERSKI METROPOLITY KATOWICKIEGO - Ostatnie słowo pasterskie abp. Wiktora Skworca.

Poniżej link do treści "LISTU".

TREŚĆ LISTU.


OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY


Poniżej link do treści "OŚWIADCZENIA".

TREŚĆ Oświadczenia.STANOWISKO
RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH


Poniżej link do treści "STANOWISKA".

TREŚĆ komunikatu.DEKRET METROPOLITY KATOWICKIEGO W ZWIĄZKU Z ZMNIANĄ PRZYNALEŻNOŚCI BUDYNKÓW PRZY AL. KORFANTEGO
DO PARAFII NAJŚWIĘTRZEGO SERCA PANA JEZUSA ORAZ PARAFII NAJŚWIĘTRZEJ MARII PANNY WSPOMOŻENIA WIERNYCH :


Poniżej link do treści DEKRETU.

TREŚĆ DEKRETU.


Poniżej link do map z budynkami przynależnymi do Paraffi NMP Wspomożenia Wiernych.

Mapa 1.

Mapa 2.

Bloki na Słoneczna 24 (w budowie).Komunia na rękę nie jest profanacją!.


Poniżej podajemy link do treści listu podpisanego przez Przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

TREŚĆ LISTU.
Następna strona